• Profile picture of Thaibitcoin ความรู้เกี่ยวกับเงินดิจิทัล

    Thaibitcoin ความรู้เกี่ยวกับเงินดิจิทัล posted an update 1 year, 5 months ago

    บิทคอยน์ ที่กำลังเป็นกระแสอยู่นี้คืออะไร หนึ่งในกลุ่มสกุลเงินดิจิตอล หรือที่เรียกว่า คริปโทเคอเรนซี่ เป็นเงินดิจิตอล ที่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการได้ บิทคอยน์จะมีความแตกต่างกับสินทรัพย์แบบอื่นที่ไม่อิงกับทองหรือถูกพิมพ์ออกมา บิทคอยน์จะมีจำนวนจำกัดเพียงแค่ 21 ล้านเหรียญเท่านั้น เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่เกิดขึ้นมาช่วงปี 2008 โดยบุคคลที่ใช้นามแฝงว่า ซาโตชิ นากะโมโตะ นั่นเอง

    ภายในระบบคริปโทเคอเรนซี่ความปลอดภัย บูรณภาพ และดุลของบัญชีแยกประเภท จะดำรงเก็บรักษาโดยกลุ่มบุคคลที่ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันที่เรียกว่า ไมเนอร์/คนขุดหาเหรียญ ส่วนบุคคลทั่วไปจะใช้คอมพิวเตอร์ของไมเนอร์/คนขุดหาเหรียญ